Zaangażowanie grupy
w etykę
i compliance

Uczciwość, poszanowanie prawa i etyka zawodowa to kluczowe kwestie w Econocom.

Komisja Etyki zapewnia:
że program zgodności
jest zgodny z przepisami antykorupcyjnymi.

Program Etyki i Zgodności

Tworzenie dedykowanego zarządzania oraz specjalne kursy szkoleniowe w zakresie przeciwdziałania korupcji
i compliance został wprowadzony w całej grupie.

Kodeks postępowania

Kodeks postępowania w biznesie jest dokumentem referencyjnym w kwestiach zgodności i uczciwości.
Określa zasady i najlepsze praktyki, których każdy powinien przestrzegać.

Platforma informacyjna

Każde naruszenie Kodeksu Postępowania można bezpiecznie zgłaszać.
Tekst informacyjny wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzane są alerty
i określa prawa oraz obowiązki każdej osoby.

just switch