CSR

odpowiedzialny przedsiębiorca cyfrowy

Econocom jest przekonany, że cyfryzacja nie może już być celem
samym w sobie, ale powinna poprawiać poziom życia ludzi.
 

Nasza misja

Aby dostarczać naszym klientom skuteczne i odpowiedzialne
rozwiązania cyfrowe prowadzące do pozytywnego wpływu społecznego

Nasze cele

Nasi klienci: Wspieranie nowych, odpowiedzialnych rozwiązań wśród naszych klientów

  • Dostarczanie rozwiązań 'as-a-service', które są proste i wydajne
  • Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz odpowiedzialnej technologii cyfrowej (ograniczenie wpływu technologii na środowisko i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu)
  • Promowanie odpowiedzialnych innowacji poprzez partnerstwa wewnętrzne i zewnętrzne

Nasi pracownicy: Podtrzymywanie naszej doskonałości poprzez zaangażowanie w odpowiedzialność społeczną

  • Pozycjonowanie siebie jako pracodawcę wrażliwego społecznie
  • Stosowanie rygorystycznej polityki środowiskowej
  • Działanie etyczne i odpowiedzialne

Nasz ekosystem: jednoczenie ekosystemu w celu tworzenia wspólnych wartości

  • Wspieranie nowych zastosowań technologii cyfrowych w edukacji, zielonym IT i miejscu pracy
  • Bycie partnerem dla innowacyjnych firm i włączanie ich do naszej oferty
  • Rozwój naszej obecności w lokalnym otoczeniu

Nasze obszary zaangażowania

Technologia w edukacji

Wierzymy w pozytywny wpływ technologii cyfrowej i postrzegamy ją jako sposób skutecznego zaspokajania potrzeb i wymagań uczniów przez całe ich życie. Econocom aktywnie pomaga w walce z przepaścią cyfrową w edukacji.

"Zielone" IT

Technologia cyfrowa zanieczyszcza, ale jej pojawienie się jest wielką szansą na przyspieszenie transformacji ekologicznej. Econocom aktywnie pomaga rozwijać odpowiedzialną technologię cyfrową.

Miejsce pracy

Zastosowania technologii cyfrowej w naszym sposobie pracy zmieniają się w czasie. Technologia cyfrowa to rozwiązanie służące budowaniu przyjaznego środowiska pracy, które daje większą swobodę w działaniu.

Nasz manifest CSR

Jako odpowiedzialny przedsiębiorca cyfrowy i pionier cyfrowej gospodarki o obiegu zamkniętym, Econocom Group zobowiązała się opublikować pierwszy podstawowy element swojej polityki CSR: swój manifest.

Econocom w działaniu

Wspieraj odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych

Wspieraj kobiety na każdym etapie ich kariery

just switch