Finansowanie strukturyzowane

obejmujące wiele aktywów

W ramach planów rozwojowych firmy często poszukują nowych metod finansowania swojej podstawowej działalności.

Poszukują alternatywnych źródeł finansowania, rozwiązań pozabilansowych lub poprawy sytuacji finansowej poprzez zastrzyk gotówki. Finansowanie strukturalne często jest oferowane jako rozwiązanie szyte na miarę.

Co to jest finansowanie strukturalne?

Elastyczne rozwiązanie, które pomoże Ci w finansowaniu
konkretnych aktywów i/lub projektów.

Finansowanie strukturalne to złożone rozwiązanie finansowe oferowane organizacjom o wyjątkowych i wyrafinowanych potrzebach.

IT

Komputery PC, serwery, PoS, wszystkie inne zasoby cyfrowe

Opieka zdrowotna

Obrazowanie diagnostyczne (skaner itp.), wszelki inny sprzęt medyczny

Ekologia

Wszystkie czyste zasoby technologiczne

Sprzęt przemysłowy

Obrabiarki, linia montażowa, robotyka, logistyka, wózki widłowe

Transport

Statki, samoloty itp.

Retail

SCO, PSS itp.

Trzy rodzaje firm

decydujących się na finansowanie strukturalne

Firmy, których podstawowa działalność jest „kapitałochłonna” i dlatego borykają się z problemami kapitałowymi

Przykład: firmy energetyczne (wiatraki, panele słoneczne itp.), firmy zajmujące się automatyzacją, firmy telekomunikacyjne lub firmy logistyczne, które stawiają na ciągłą optymalizację procesów.

Firmy działające w sektorach zorientowanych na innowacje

Weźmy za przykład sektor handlu detalicznego, gdzie innowacyjność koncentruje się dziś głównie na poprawie „Doświadczenia klienta” lub optymalizacji jego „Zasobów”. Innowacje te wymagają inwestycji w cyfrowe oznakowanie, rozwiązania mobilne, inteligentne oświetlenie, platformy cyfrowe itp. Biorąc pod uwagę wyzwania operacyjne i ciągłą ewolucję technologii, opowiadamy się za koncepcją „wykorzystania” zamiast „własności” aktywów.

Firmy rozwijające się

Mimo, że dziś na rynku dostępność do finansowania jest dość wysoka, jeden bank nigdy nie będzie w stanie lub nie będzie chciał pokryć wszystkich Twoich potrzeb finansowych (jego „ekspozycja na ryzyko” byłaby zbyt wysoka). Finansowanie strukturalne za pośrednictwem Econocom oferuje cenną alternatywę dla tradycyjnego modelu finansowania (dywersyfikacja źródeł finansowania, dostęp do nowych partnerów finansowych bez konieczności powierzania im „biznesu dodatkowego”, elastyczność).

Nasze doświadczenie

Aranżowanie skomplikowanych struktur finansowych

Koordynacja transgraniczna

Ekspertyzy międzynarodowe i finansowe (VAT, MSSF, US GAAP)

Wsparcie wielojęzyczne

Duża sieć europejskich i międzynarodowych partnerów finansowych

Finansowanie wewnętrzne
(EDFL)

Korzyści dla Ciebie i Twojej firmy

Korzyści finansowe

Dzięki rozwiązaniu finansowania strukturalnego w formie leasingu firmy nie muszą od początku finansować całej wartości inwestycji, lecz rozłożyć wydatki inwestycyjne w czasie. Dzięki temu mogą lepiej dopasować przepływy dochodów i wydatków oraz dostosować kwoty czynszu do sezonowych wahań dochodów. Uzyskują również dostęp do alternatywnych źródeł finansowania oprócz istniejących już linii kredytowych. Finansowanie strukturyzowane pomaga pokryć wahania stóp procentowych, rozłożyć ryzyko kredytowe i zdywersyfikować źródła finansowania.

Korzyści operacyjne

Pod względem operacyjnym firmy mogą w pełni zlecić rejestrację sprzętu i faktur oraz ich monitorowanie na zewnątrz. Ponadto, wszystkie koszty związane ze sprzętem, oprogramowaniem i usługami (ubezpieczenie, koszty instalacji i konserwacji) można połączyć w ramach jednej umowy, co zapewnia korzyści w zakresie zarządzania i zwiększa przejrzystość kosztów.

Historia sukcesu

Econocom przejął francuską firmę transportową Les Abeilles we wrześniu 2020 r.

Econocom współpracuje z Bourbon Group - francuskim specjalistą w zakresie holowania i ratownictwa na pełnym morzu (usługi morskie offshore), finansując część floty statków Klienta, w szczególności floty Les Abeilles.

 

Chcesz omówić rozwój swojej firmy poprzez finansowanie strukturalne?

just switch