Kup teraz,

Zapłać później

Nasza usługa odroczonej płatności pozwoli Ci zachować rezerwy gotówkowe oraz w sposób efektywny zarządzać przepływami pieniężnymi.

Zakup nowej technologii może mieć negatywny wpływ na przepływy pieniężne.
Dlatego Econocom oferuje usługę "Kup teraz, Zapłać później" we wszystkich swoich rozwiązaniach leasingowych.

Kluczowe wyzwania

Efektywnie zarządzaj budżetem

Niższy całkowity koszt posiadania

Upewnij się, że Twoja technologia jest "na czasie"

Nasze rozwiązanie

Dzięki naszemu rozwiązaniu „Kup Teraz, Zapłać Później” firmy mogą przyjąć dostawę sprzętu już teraz, jednocześnie odraczając płatność za wynajem nawet o 6 miesięcy. Ponadto, możemy dostosować płatności czynszu zgodnie z dostępnym budżetem.

Korzyści dla Ciebie i Twojej firmy

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do najnowszego sprzętu IT bez dużych kosztów początkowych

Zadbaj o to, aby Twoja firma pozostała elastyczna, nie będąc ograniczana przez dostępny budżet

Dopasuj profil płatności do cyklu życia technologii

Jak to działa

1 - Składasz zamówienia u swojego dostawcy(-ów)

2 - Dostawcy dostarczają zamówienie i od razu zaczynasz korzystać z technologii

3 - Dostawca fakturuje Econocom

4 - Econocom wysyła faktury do zatwierdzenia przez Klienta

5 - Po zatwierdzeniu Econocom płaci dostawcom

6 - Twoje miesięczne lub kwartalne płatności na rzecz Econocom nie rozpoczynają się przed ustaloną datą

just switch