Praca
w Econocom

Econocom zobowiązuje się do zapewnienia dobrego samopoczucia,
integracja, rozwój i spełnienie wszystkich swoich pracowników.

Przyjmij przedsiębiorczy sposób myślenia

Przedsiębiorczość jest częścią naszego DNA: jesteśmy przekonani, że Twoja odwaga i zdolność do innowacji dodają wartości naszej firmie.

Jaki jest nasz cel?
Oferować możliwości rozwoju, jednocześnie pozwalając wyrazić swoją twórczą energię.
W Econocom oferujemy różne stanowiska w bogatym, technologicznym i międzynarodowym środowisku: zawsze będą nowe wyzwania dla tych, którzy odważą się na innowacje.

Wspieranie Cię przez całą karierę

W Econocom branie odpowiedzialności jest zachęcane i doceniane. Na każdym etapie Twojej kariery pomagamy Ci wykorzystać Twoje talenty i dalej je rozwijać.

Łatwiejsza
integracja

Imprezy integracyjne – Welcome Days i Welcome Dates – są organizowane dla nowych pracowników w celu intergracji i wymiany doświadczeń zawodowych.

Regularne spotkania z kierownictwem i HR

Coroczne oceny mają na celu przegląd Twoich najnowszych osiągnięć i określenie nowych celów. Taka ocena to również okazja do analizy indywidualnej wydajności.

Planowane są także profesjonalne rozmowy kwalifikacyjne w celu omówienia Twoich projektów zawodowych w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Jest to szansa na wsparcie rozwoju Twojej kariery.

Zachęta do mobilności wewnętrznej

Wszystkie oferty pracy w grupie są otwarte na wewnętrzną mobilność pracownika i zmianę jego stanowiska w obrębie grupy.

Jego cele zawodowe są śledzone przez dedykowany zespół HR, który pomoże wdrożyć takie zmiany.

Kariera w Econocom

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nowych wyzwań w branży IT i finansów, sprawdź dostępne oferty pracy w naszej firmie na portalu Pracuj.pl.

just switch